ఏరువాక పౌర్ణమి…

నాగరికత ఎంతగా ముందుకు సాగినా.. నాగలి లేనిదే పని జరగదు. రైతు లేనిదే పూట గడవదు. అలాంటి వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పండుగే ఏరువాక పౌర్ణమి. దీనినే హలపౌర్ణమి అని కూడా అంటారు. ఇంతకీ ఈ ఏరువాక పౌర్ణమి విశిష్టత ఏమిటి. దాన్ని ఈ రోజునే ఎందుకు చేసుకుంటారు అంటే HinduFestivals‬…read more
‪#‎Teluguone‬ ‪#‎Eruvakapunnami‬ ‪#‎TeluguFestivals‬ ‪#‎HinduFestivals‬

Advertisements