హింగ్లాజీ మాతా మందిర్ (పంచ పాండవ గుహలు)

శ్రీ కృష్ణుడు  పెరిగి  ద్వారకలో  వుండి చివరికి  నిర్యాణం  చెందిన  ఆ ప్రదేశాలు ప్రభాస్ తీర్ధం,  గుజరాత్ లోనే  వున్నాయి . యా చుట్టు  పక్కల ప్రతి  ప్రదేశం  పవిత్రమైనదే!  అక్కడ  వున్న ప్రదేశాలలో  ముఖ్యమైన  ప్రదేశం గా  చెప్పబడే హింగ్లాజీ మాతా (పాండవుల  గుహ)  అనే  ప్రదేశం.  ఆ గుహ  గురించి …. హింగ్లాజీ మాతా మందిర్
#‎Teluguone‬ ‪#‎HinglajMataMandir‬ ‪#‎Panchapandavguha‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s