తక్షణమే కరుణించే కాళికాదేవి ఆలయం

తక్షణమే కరుణించే కాళికాదేవి ఆలయం http://goo.gl/ULh9EC
కాళికాదేవిని భక్తితో పూజిస్తే వెంటనే కరుణిస్తుంది. కోళ్ళను బలి ఇస్తే కోరికలను తీరుస్తుంది. ఊరంతటిని కాపాడతానని అభయమిచ్చిన ఆ దేవి ఇప్పటికి తన భక్తులను అంటురోగాల బారి నుంచి కాపాడుతూనే ఉంది. కాళికాదేవి ఆలయంkkkk(3)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s