స్త్రీలను గౌరవించటం మన సంప్రదాయం

స్త్రీలను గౌరవించటం మన సంప్రదాయం http://goo.gl/WqwClG
స్త్రీలను గౌరవించటం మన సంప్రదాయం. ఈ వాక్యాన్ని బస్సులలోనూ ఇతర ప్రదేశాలలోనూ చూస్తూ ఉంటాం. అలా చెప్పుకోవలసి రావటం ఎంత దురదృష్ట కరం? నిజానికి భారత దేశంలో ఆ సంగతి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. స్త్రీలను గౌరవించటంStory of Womenindian women paintings

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s