మాయ అంటే?

స్వామి రామా గురించి ప్రత్యేకమైన పరిచయ వ్యాక్యాలు అవసరం లేదు. హిమలయాల ఒడిలో తన భౌతిక, ఆధ్మాత్మిక జీవితాన్ని గడిపిన భాగ్యశాలి రామా. తన అనుభవాలతోనూ Living with the Himalayan Masters (హిమాలయ పరమగురువులతో జీవనం) అనే పుస్తకాన్ని రాశారు. స్వామి రామా

Swami Rama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s