త్రయంబకం గౌతమీతటే

త్రయంబకం గౌతమీతటే http://goo.gl/UJUlp8
శివరాత్రి పుణ్యకాలంలో శివుని లీలలు  గురించి తెలుసుకోడం , శివాభిషేకం , పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపించడం మనకు అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం . దాన్ని కొనసాగిస్తూ యివాళ ” త్రయంబకేశ్వరం ” గురించి తెలుసు కుందాం .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s