అనుభూతులు శాశ్వతం కావు!

అనుభూతులు శాశ్వతం కావు!
భగవద్గీత తొలి అధ్యాయం అంతా అర్జున విషాదంతోనే సరిపోతుంది. కురుక్షేత్రమనే సంగ్రామంలో ఎటు పోవాలో, ఏం చేయాలో పాలుపోని అర్జునుడు, శ్రీకృష్ణుని శరణుకోరే సన్నివేశం ఉంటుంది.Bhagavadgithabhagavad gita

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s