నల్లత్తూరు ఆంజనేయస్వామి

నల్లత్తూరు ఆంజనేయస్వామి

తమిళనాడులో తిరుత్తణికి సమీపంలో వున్నది నల్లత్తూరు. తిరుత్తణిలో స్వామి దర్శనమయ్యాక నల్లత్తూరులోని శ్రీ వీర మంగళ ఆంజనేయస్వామి  ఆలయం ప్రసిధ్ధిగాంచినది….IMG_2505

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s