వేయి చేతులతో రక్షించే దేవత… అవలోకితస్వర

వేయి చేతులతో రక్షించే దేవత… అవలోకితస్వర

ఓ దేవత. ఈ భూమ్మీద ఉన్న ప్రజలందరి కష్టాలూ చూసి ఆమె మనసు చలించిపోయేది. వారిని తాత్కాలికంగా ఆ కష్టాల నుంచీ, శాశ్వతంగా సంసారమనే వలయం నుంచి తప్పించాలని తపించిపోయేది.అందుకోసం ఆమెకు బుద్ధుడు వేయి చేతులను ప్రసాదించాడు.వేయి చేతులతో రక్షించే దేవత

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s