పోరాడి ఉపయోగం లేదు!

నీ కోరికలతో, ఉద్రేకాలతో పోరాడి ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే నువ్వెంతగా వాటితో పోరాడతావో అంతగా అవి విజృంభిస్తాయి. నువ్వు వాటికి చేసే గాయానికీ అవి రక్తమోడుతాయి.పోరాడి ఉపయోగం లేదుfighting with inner

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s