తెలుగు లోగిళ్ళలో ముగ్గులు ఎందుకు…?

తెలుగు లోగిళ్ళలో ముగ్గులు ఎందుకు…?ముంగిళ్లు , ముఖ్యంగా తెలుగు వారి లోగిళ్లు కళకళ లాడేది ముగ్గులతోనే . వీటినే రంగ వల్లులు, రంగ వల్లికలు అని కూడా అంటారు. ఈ నాటి వారు అన్ని ప్రాంతాల వారికీ అర్థ మయ్యే విధంగా ‘రంగోలి’ అని అంటున్నారు.ముగ్గులు,రంగోలిmuggulu-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s