గోమతీ నదీ తీరం ద్వారక

గోమతీ నదీ తీరం ద్వారకా పట్టణంలో గోమతీ ఘాట్ ల వద్ద  వరుసగా అనేక  ఆలయాలు  వున్నాయి.
సముద్ర నారాయణ ఆలయం :సంగమ ఘాట్ వడ్డున శివాలయం, రాముడు, సీత, లక్ష్మణుల ఆలయాలు, సుధాముని ఆలయం వున్నాయి. ఘాట్ ఒడ్డునే ఉన్న అజ్మల్ జీ ధ్యానం చేసిన గుహ , కృష్ణుడి ఆలయం వున్నాయి…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s