ఏరువాక పౌర్ణమి…

నాగరికత ఎంతగా ముందుకు సాగినా.. నాగలి లేనిదే పని జరగదు. రైతు లేనిదే పూట గడవదు. అలాంటి వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పండుగే ఏరువాక పౌర్ణమి. దీనినే హలపౌర్ణమి అని కూడా అంటారు. ఇంతకీ ఈ ఏరువాక పౌర్ణమి విశిష్టత ఏమిటి. దాన్ని ఈ రోజునే ఎందుకు చేసుకుంటారు అంటే HinduFestivals‬…read more
‪#‎Teluguone‬ ‪#‎Eruvakapunnami‬ ‪#‎TeluguFestivals‬ ‪#‎HinduFestivals‬

Advertisements

కాటుక కళ్లతో లోకానికే అందం!

కాటుక కళ్లతో లోకానికే అందం!…http://goo.gl/KYqyx0
మానవ సమాజం అడుగులు వేస్తున్న కొద్దీ కొన్ని ఆచారాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని కాలంతో పాటు కలిసిపోతే, మరికొన్ని కాలపు పరీక్షలను తట్టుకుని వేల సంవత్సరాలుగా నిలిచి ఉంటాయి.

eyeliner

“గండకీ శిల – సాలిగ్రామం”

“గండకీ శిల – సాలిగ్రామం”
“ద్వారకా శిల – చక్రాంకితాలు” – రెండూ విష్ణు స్వరూపాలే!   సాలిగ్రామం అంటే శిలరూపంలోవున్న విష్ణు మూర్తి అవతారం! అవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ లభ్యం కావు . హిమాలయాలలో, నదీ ప్రవాహం లో చాలా కొద్ది చోట్ల మాత్రమే లభిస్తాయి . విష్ణు మూర్తి అవతారం

సంతానం కోసం షష్ఠి దేవి స్తోత్రం

సంతానం కోసం షష్ఠి దేవి స్తోత్రం…http://goo.gl/OVVF6l
సంతానం లేని వారు, కొడుకును కోరుకుని షష్టిదేవిని పూజించి, భక్తిగా ఈ క్రింద స్తోత్రాలను పఠిస్తూ వుంటే శుభలక్షణవంతుడు, దీర్ఘాయుష్మంతుడు అయిన కొడుకు జన్మిస్తాడు….సంతానం కోసం షష్ఠి దేవి స్తోత్రం

హింగ్లాజీ మాతా మందిర్ (పంచ పాండవ గుహలు)

శ్రీ కృష్ణుడు  పెరిగి  ద్వారకలో  వుండి చివరికి  నిర్యాణం  చెందిన  ఆ ప్రదేశాలు ప్రభాస్ తీర్ధం,  గుజరాత్ లోనే  వున్నాయి . యా చుట్టు  పక్కల ప్రతి  ప్రదేశం  పవిత్రమైనదే!  అక్కడ  వున్న ప్రదేశాలలో  ముఖ్యమైన  ప్రదేశం గా  చెప్పబడే హింగ్లాజీ మాతా (పాండవుల  గుహ)  అనే  ప్రదేశం.  ఆ గుహ  గురించి …. హింగ్లాజీ మాతా మందిర్
#‎Teluguone‬ ‪#‎HinglajMataMandir‬ ‪#‎Panchapandavguha‬